Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

Till dig som är patient och är beroende av en fungerande sjukvård

Som patient och närstående har du rätt att förvänta dig omvårdnad av hög kvalitet. Omvårdnad som innebär att du tas om hand på rätt sätt utifrån dina behov och förutsättningar, som gör att du får möjlighet att samarbeta med dem som har i uppgift att sätta dig som patient högst och främst.

Omvårdnad är ett eget kompetensområde som hanteras av flera men vars ansvar bara kan och ska hanteras av dem som har utbildning för det, det vill säga sjuksköterskor. Olika befattningar inom hälso- och sjukvården har olika ansvarsområden. Läkaren, underläkaren, sjuksköterskan, undersköterskan, sjukvårdsbiträdet med flera har alla olika utbildningar och erfarenheter. Och därmed också olika förutsättningar att ge vård och omvårdnad.

En grundläggande orsak till att vården inte upplevs fungera som den ska i vårt land är att beslutsfattare och anslagsgivare inte har kunskap om vad olika kompetenser gör, än mindre om hur vården och människorna i den egentligen fungerar. Inte sällan påverkas besluten av ett managementtänk som kanske ser bra ut på planeringskonferensen men fungerar mindre bra i praktiken.

Som patient och närstående kan det vara svårt att påverka de beslut som i slutänden drabbar dig, men tillsammans med oss kan du lära dig att ställa rätt slags krav.

Sprid och dela våra budskap i dina sociala kanaler.

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp