Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

Svensk sjukvård behöver omvårdnad! Och du behöver vår t-shirt.

På allmän begäran börjar vi nu sälja t-shirts med budskapet som fått många beslutsfattare att äntligen förstå vad det handlar om.

Men vi är långt ifrån framme. Ta tillfället i akt att påminna fler om sjuksköterskans betydelse! God omvårdnad resulterar i färre värddagar, lägre kostnader och ökad patientsäkerhet!

Självkostnadspris 100 kr

Betalning sker till Svensk sjuksköterskeförenings konto genom:
Swish till nummer 123 188 36 10
PG 52137-7.

Storlek Small

Storlek Medium

Storlek Large

Storlek X-Large

Storlek XX-Large

Svensk Sjukvård Behöver Omvårdnad - T-shirt - Framsida
Svensk Sjukvård Behöver Omvårdnad - T-shirt - Baksida

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp