Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

Sprid ordet för bättre beslut

Här har vi samlat ett antal budskap och filmer som du gärna får sprida. Du kan också dela artiklar från sidan. Ju fler som uppmärksammar god omvårdnads betydelse för svensk sjukvård, desto bättre.

Video

16-04-2019
Sjuksköterskans omvårdnadskompetens inger förtroende
16-04-2019
Sjuksköterskan är ovärderlig för patienter och närstående
16-04-2019
Sjuksköterskan gör patienten delaktig i vården
16-04-2019
Utan sjuksköterskor går vårdtanken förlorad
16-04-2019
Omvårdnad är sjuksköterskans ansvar och kompetensområde
16-04-2019
Sjuksköterskan är navet i teamet kring patienten
16-04-2019
Det är sjuksköterskan som har omvårdnadskompetensen
14-03-2019
Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening 6/9
14-03-2019
Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening 5/9
14-03-2019
Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening 4/9
14-03-2019
Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening 3/9
14-03-2019
Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening 2/9

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp