Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

Integritetspolicy

Den här webbplatsen hanterar dessa typer av personuppgifter

  • Kontaktuppgifter till företrädare för Svensk sjuksköterskeförening
  • Namn och bilder på människor som föreningen möter under kommunikationsturnén för god omvådnad. Dessa personer är informerade om att de kommer att finnas med på bild och har samtyckt till publicering. Skulle det komma till vår kännedom att någon inte vill vara med på bild så tar vi bort den så fort vi har möjlighet.
  • Bilder som är inköpta och som leverantör gett oss godkännande att publicera.
  • Anmälan till nyhetsbrev. Du kan när som helst säga upp ditt nyhetsbrev genom att mejla webb@swenurse.se

Lagliga grunder för publiceringar av personuppgifter är då i olika fall avtal, intresseavägning och samtycke. Personuppgiftsansvarig är Svensk sjuksköterskeförening, organisationsnummer: 802002-9842. På swenurse.se kan du läsa våra riktlinjer för hur vi hanterar personuppgifter.

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp