Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

Frågor och svar om omvårdnad

Här kan du ta del av frågor och svar kring kommunikationsinsatsen för god omvårdnad. Hittar du inte svar på just dina frågor kanske du gör det på andra delar av sidan. Eller på swenurse.se som är Svensk sjuksköterskeförenings webbplats. Du kan också skicka din fråga direkt till info@swenurse.se.

Okunskapen om vad god omvårdnad innebär är den enskilt största orsaken till den svenska vårdkrisen. Med kommunikationsinsatsen ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill vi dela med oss av vår kunskap – för patientens, vårdens och hela samhällets bästa.

Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionsförening. Vi är en ideell förening som företräder professionens kunskapsområde omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg. Svensk sjuksköterskeförening är partipolitiskt obunden. Föreningen bildades 1910 och har i dag cirka 60 000 medlemmar. Du kan läsa mer om oss på swenurse.se.

För att vården ska fungera behövs ett långsiktigt helhetsperspektiv som lever upp till det självklara syftet att rädda liv, att jobba preventivt för god hälsa och att vårda dem som drabbats av ohälsa, för att få människor att både vara och känna sig så friska som möjligt. Just därför behövs förståelse på vårdens alla nivåer för vad omvårdnad egentligen är.

Brist på kunskap om vad omvårdnad är och vad sjuksköterskans arbete går ut på gör att det tas felaktiga beslut som får konsekvenser för omvårdnadens kvalitet och hotar patientsäkerheten. Dagens hälso- och sjukvård styrs i för hög utsträckning av ekonomiska kriterier och krav på produktion. Vårdandet riskerar att reduceras till metoder och tekniker i stället för att förankras i grundläggande värden för omvårdnad och den omvårdnadsforskning som finns.

Omvårdnadskompetens måste finnas på vårdens alla nivåer så att vården kan organiseras och bemannas på rätt sätt och utifrån de människor som verkligen behöver den. Då får vi en bättre och säkrare miljö för både dem som ger och får vård.

Magnetmodellen är fokuserad på hälso- och sjukvårdsorganisationers förmåga att uppnå mycket goda omvårdnadsresultat genom evidensbaserad praktik, innovationer, utveckling av teknik och partnerskap med patienten. Modellen leder till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnad för en säkrare vård, nöjdare patienter och bättre ekonomi.

Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar för och leder omvårdnadsarbetet. Det innebär att sjuksköterskan självständigt, i teamsamverkan och i partnerskap med patienten och dennes närstående ansvarar för bedömning, diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden. Sjuksköterskans kompetens omfattar ett helhetsperspektiv på patientens situation.

Sjuksköterskan kan inte ersättas men vissa arbetsuppgifter kan utföras på delegation av sjuksköterskan. Det är sjuksköterskan som leder omvårdnadsteamet och omvårdnadsarbetet kring patienten. Läkaren, underläkaren, sjuksköterskan, undersköterskan, sjukvårdsbiträdet med flera har alla olika utbildning och erfarenheter. Därmed har de också olika förutsättningar att ge vård och omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförening är en professionsförening som företräder sjuksköterskans kompetensområde omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg. Som professionsförening är det naturligt att driva den fråga som fokuserar på god omvårdnad av patienten. Det är vårt ansvar.

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp