Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

Stort intresse bland politiker i Örebro

Intresserade politiker i Örebro
2018-09-05

Idag anlände Svensk sjuksköterskeförenings husvagnsturné 2018 för omvårdnad.se till sin slutdestination, Örebro. Väl där var husvagnen en populär sevärdhet för främst politiker. Populärast hos besökare och anhöriga var våra plåster, totalt delades över 1700 plåster ut, vilket uppskattas till ett nytt rekord.

Samtal med politiker och beslutsfattare.

Nästan alla partier fanns representerade vid husvagnen. Tre politiker hade föranmält sitt besök men med hjälp av en lokal medlem intresserades ytterligare ett tiotal. Diskussionen handlade bland annat om omvårdnad, vad tillräckligt hög kompetens är, Magnetmodellen, sjuksköterskeflykten och många olika ingångar till att främja god omvårdnad utifrån partiernas olika perspektiv diskuterades.

Intervju i Sveriges Radio P4 och Nerikes Allehanda.

Utöver de lokala politikerna kom även Sveriges Radio P4 Örebro och gjorde en intervju med vår styrelseledamot, Marit Silén. Intervjun handlade om varför vi vill höja kunskapen om omvårdnaden och sjuksköterskans kompetens inför valet.

Även Nerikes Allehanda kom förbi husvagnen och gjorde en intervju med Marit. De deltog även, tillsammans med politikerna i diskussion och tankegångarna kring god omvårdnad.

Avslutningsvis kom flera nyfikna besökare till husvagnen efter att ha hört intervjun på radion. Det är även noterbart att vårat material delades ut till nästan hela sjukhuset tack vare att några hade beställt material i förväg för att dela ut på avdelningarna. Tack vare ett gott samarbete med den lokala medlemmen, Claudia Oberholzer som på eget bevåg tagit kontakt med samtliga partier blev dagens husvagnsbesök en succé.

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp