Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

Sjuksköterskor står för kontinuitet

Fotografi av Birgitta Wedahl, kanslichef Svensk sjuksköterskeförening, tillsammans med Katarina Olsson, sjuksköterska och utvecklingsledare i landstinget Dalarna.
2018-09-04

På plats framför Falu lasaretts huvudentré fanns Berit Gesar, Katarina Olsson och Katla Stenfors från Falun tillsammans med Birgitta Wedahl, Ing-Marie Moegelin och Christer Sand från Svensk sjuksköterskeförening. De träffade flera äldre personer som beskrev en besvärlig tillvaro med många och långa besök i vården. Det var flera besökare som berättade att de upplevde att sjuksköterskor står för kontinuitet i ett landsting där andelen stafettläkare är mycket hög.

Det märktes att det närmar sig val och att många ville vara pålästa när det gäller vårdfrågor. Vår kampanjtidning togs emot av femhundra personer. Vi delade även ut ettusenfemhundra plåster med budskapet Svensk sjukvård behöver omvårdnad till besökare, anställda och politiker i Falun.

I husvagnen hade vi besök av Veronica Zetterberg (M) oppositionsråd i Falun och en stor del av samtalet handlade om hur omvårdnadsforskning ska komma de äldre kommuninnevånarna till godo. Vi lyfte behov av förenade anställningar mellan lärosäten och verksamhet och ledares betydelse för omvårdnad.

Styrande politiker Gunnar Barke (S) hade bokat ett besök i husvagnen, men dök till vår förvåning inte upp.

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp