Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

Miljöpartiet

Omvårdnad.se - Intervju Miljöpartiet de Gröna
2018-07-08

”Värdesätt professionernas perspektiv”

Jan Lindholm, riksdagsledamot, sjukvårdspolitisk talesperson

Hur ser ni på försöken att lösa sjuksköterskebristen genom att öppna avdelningar utan sjuksköterskor?

Det verkar horribelt, sjuksköterskorna har ju en unik profession som behövs i vården. Men fördelningen av arbetsuppgifter har diskuterats i många år. Professionerna, inte politikerna, borde i första hand diskutera den frågan och komma med förslag på vad som är möjligt att utveckla. Legitimation för undersköterskor kan bli ett led i den processen, där arbetsuppgifter fördelas på nya sätt mellan professionerna.

Majoriteten av den vård som utförs är omvårdnad. Vad behövs för att säkerställa att sjukhusledningarna har kunskap för att leda omvårdnadsutvecklingen?

Jag har min bakgrund i industrin och besöker många industriföretag i min roll som politiker. Där ser jag alltid att man vill ha med de som arbetar i verksamheten och värdesätter deras perspektiv. Så borde det också vara i vården. Jag tycker dock inte att professionerna självklart måste finnas i ledningarna, och det gäller även läkarna. Man kan skapa samverkansgrupper med professionernas representanter. Dessa bör också ha begränsade mandattider, så att nya idéer kan komma in.

Vilka konkreta förslag har ni för att sjuksköterskorna ska få en kontinuerlig professionell utveckling som gör att de stannar kvar i vården?

Vi har i regeringen satsat en hel del på vårdpersonalen genom professionsmiljarden, att bland annat kunna utbilda sig med lön, och vi har ökat antalet platser på specialistutbildningen. Men vi måste också se till sjuksköterskornas villkor, det är ju ingen vits med att utbilda om de sedan lämnar vården. Det måste gå att få ihop jobbet med livspusslet, makten över den egna arbetsplatsen är så viktig på dagens arbetsmarknad. På sikt tror jag att det vore bra med nationella modeller för både specialistutbildning och kontinuerlig fortbildning men vi har ännu inga konkreta förslag för det.

Omvårdnad.se - Intervju med Jan Lindholm - Miljöpartiet

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp