Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

Kristdemokraterna

Omvårdnad.se - Intervju Kristdemokraterna
2018-07-06

“Vi vill ha mer nationell styrning”

Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare, vårdpolitisk talesperson

Hur ser ni på försöken att lösa sjuksköterskebristen genom att öppna avdelningar utan sjuksköterskor?

Det är helt fel väg att gå! Vården behöver i stället fler sjuksköterskor. Därför har vi lagt en budget som ger 27,5 miljarder mer än regeringens budget. Med det vill vi minska trycket i vården, förbättra villkoren för personalen. När det gäller fördelning av arbetsuppgifter föreslår vi att vårdserviceteam införs som kan avlasta undersköterskorna. Läkare och sjuksköterskor kan delegera sitt arbete om de så vill enligt dagens regelverk.

Majoriteten av den vård som utförs är omvårdnad. Vad behövs för att säkerställa att sjukhusledningarna har kunskap för att leda omvårdnadsutvecklingen?

Vi behöver mer av nationell styrning av vården. 21 landsting kan inte fortsätt att göra olika. Vi vill ha nationella uppdrag för de olika vårdformerna där tydliga krav definieras. När det gäller slutenvården saknas det ofta kunskap om omvårdnad i ledningarna. Omvårdnaden är så viktig för utfallet av vårdinsatsen. Vårdkvalité handlar inte bara om att undvika dödsfall. I det nationella uppdraget för slutenvården kommer kravet på omvårdnadskompetens i sjukhusledningarna att finnas med.

Vilka konkreta förslag har ni för att sjuksköterskorna ska få en kontinuerlig professionell utveckling som gör att de stannar kvar i vården?

Även här vill vi ha en nationell styrning. Vi måste definiera hur många specialistsjuksköterskor som behövs i vården, innehållet i de olika specialistutbildningarna och att den ska ske på betald arbetstid. Med den brist på sjuksköterskor som finns nu är det svårt att få ledigt för att utbilda sig. Där behövs utökade resurser för att få mer luft i systemet. När det gäller kontinuerlig fortbildning kan vi också se behovet av ett nationellt uppdrag, det får formas i diskussion med de professionella organisationerna.

Omvårdnad.se - Intervju med Acko Ankarberg - Kristdemokraterna

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp