Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

Socialdemokraterna

Omvårdnad.se - Intervju Socialdemokraterna
2018-07-05

”Tre miljarder extra till vårdpersonalen i år”

Annika Strandhäll, socialminister

Hur ser ni på förslagen att lösa sjuksköterskebristen genom att öppna avdelningar utan sjuksköterskor?

Det är inte min sak som minister att värdera den exakta yrkesgruppsmixen på olika avdelningar, men det är viktigt att landstingen kan garantera patientsäkerheten i vården.
Däremot: Sjuksköterskor är en avgörande del av en trygg och säker vård, generellt kommer vi aldrig komma ifrån bristen genom att säga att vi klarar oss utan den ena eller den andra gruppen. Undersköterskor är fantastiska på sitt jobb, men de har inte samma kompetens eller befogenhet som en sjuksköterska. Vi måste generellt se till att vi avlastar sjuksköterskorna och ser över så väl villkor som arbetsmiljö.

Majoriteten av den vård som utförs är omvårdnad. Vad behövs för att säkerställa att sjukhusledningarna har kunskap för att leda omvårdnadsutvecklingen?

Självklart krävs det omvårdnadskompetens i någon form i ledningen för många sjukvårdsverksamheter. Om den sen finns hos chefen, en biträdande chef eller i olika stabsfunktioner kan variera. För mig och regeringen är det viktigt att man inkluderar omvårdnadsutvecklingen i sitt utvecklingsarbete.

Vilka konkreta förslag har ni för att sjuksköterskorna ska få en kontinuerlig professionell utveckling som gör att de stannar kvar i vården?

Vi vill utöka satsningen med statliga pengar så att fler sjuksköterskor ska kunna läsa till specialister med studielön eller utbildningsanställning i någon form. Det är avgörande för vårdens framtid.
Vi gör just nu historiskt stora satsningar på vårdens personal – 2018 totalt tre miljarder kronor – som bland annat får användas till kompetensutveckling och insatser för bättre arbetsmiljö. Som tidigare fackförbundsordförande så vet jag att arbetsvillkor är en bred fråga och att det är olika saker som behövs på olika ställen. De pengarna har vi ännu inte sett full effekt av.

Omvårdnad.se - Intervju med Annika Strandhall - Socialdemokraterna

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp