Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

Centerpartiet

Omvårdnad.se - Intervju Centerpartiet
2018-07-04

“Nurse practitioners kan ta ett utvidgat vårdansvar”

Anders W Jonsson, riksdagsledamot, sjukvårdspolitisk talesperson

Hur ser ni på försöken att lösa sjuksköterskebristen genom att öppna avdelningar utan sjuksköterskor?

Jag är personligen mycket tveksam till det, även om jag inte anser att riksdagen ska besluta om vårdens bemanning. I specialiserad slutenvård tror jag inte det kan fungera. Om modellen ska användas är det på verksamhetschefens ansvar att patientsäkerheten garanteras. Principiellt anser jag att det borde vara en mer öppen inställning mellan professionerna när det gäller arbetsuppgifter. Sjuksköterskornas specifika omvårdnadskompetens är avgörande, det finns många exempel från andra länder där specialistutbildade sjuksköterskor, som nurse practitioners, tar ett utvidgat vårdansvar.

Majoriteten av den vård som utförs är omvårdnad. Vad behövs för att säkerställa att sjukhusledningarna har kunskap för att leda omvårdnadsutvecklingen?

Det finns studier som visar att vården blir bättre om chefen är läkare eller sjuksköterska. Det borde vara självklart att båda kompetenserna behövs i sjukhusledningarna! Jag tror dock inte på en nationell detaljreglering. Som läkare och politiker tar jag ofta upp diskussionen om den här frågan, inte minst med mina läkarkolleger. Här kommer hela styrningen av vården in. Det har varit för mycket ekonomistyrning, ett större fokus på kvalitet ger också nöjdare personal.

Vilka konkreta förslag har ni för att sjuksköterskorna ska få en kontinuerlig professionell utveckling som gör att de stannar kvar i vården?

Vi har lanserat ”sjuksköterskelyftet” med betald specialistutbildning, karriärtjänster och utbildningspremie. När det gäller kontinuerlig fortbildning för vårdens personal ligger vi efter många andra länder. Jag skulle gärna se krav på recertifiering för vårdens professioner och anser att staten borde ta initiativ i den frågan.

Omvårdnad.se - Intervju med Anders W Jonsson - Centerpartiet

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp