Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

Liberalerna

Omvårdnad.se - Intervju Liberalerna
2018-07-03

“1000 tjänster som första specialistsjuksköterska”

Anna Starbrink, sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting, sjukvårdspolitisk talesperson

Hur ser ni på försöken att lösa sjuksköterskebristen genom att öppna avdelningar utan sjuksköterskor?

Vi politiker ska inte detaljstyra bemanningen i vården. Det är vårdens uppgift att skapa en bemanning utifrån patienternas behov och kravet på patientsäkerhet. Jag tror dock inte att sjuksköterskelösa avdelningar kan fungera, sjuksköterskornas kompetens behövs. Däremot tycker jag att sjuksköterskorna kan avlastas från en del arbetsuppgifter, i dag måste många sjuksköterskor göra sådant de inte är utbildade för.

Majoriteten av den vård som utförs är omvårdnad. Vad behövs för att säkerställa att sjukhusledningarna har kunskap för att leda omvårdnadsutvecklingen?

Jätteintressant fråga! Vi måste i högre grad ställa krav på att sjukhusledningarna tar med fler professioners kompetenser. Omvårdnadsperspektivet är viktigt, inte minst för att förbättra när det gäller kontinuitet och bemötande, områden där vården får sämre betyg av patienterna än när det gäller det rent medicinska. Även den vårdvetenskapliga forskningen borde ta större plats och i högre grad bidra till vårdutvecklingen, i hela vårdkedjan. Vi har en alltför stark tradition av att se vården med läkarperspektiv.

Vilka konkreta förslag har ni för att sjuksköterskorna ska få en kontinuerlig professionell utveckling som gör att de stannar kvar i vården?

Vi vill ha en nationell modell för specialistsjuksköterskeutbildningen, inom ramen för anställningen. Jag tyckte tidigare att det var landstingens sak att ansvara för detta, men det har inte fungerat. När det gäller fortbildningen vill vi också ha någon form av nationell reglering men har ännu inte konkreta former för det. Om vi får bilda regering ska vi diskutera frågan med de professionella organisationerna och ta fram ett förslag. Det är också viktigt med sjuksköterskornas karriärutveckling, därför vill vi inrätta 1000 tjänster som första specialistsjuksköterska.

Omvårdnad.se - Intervju med Anna Starbrink - Liberalerna

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp