Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

Vänsterpartiet

Omvårdnad.se - Intervju Vänsterpartiet
2018-07-02

”Vi måste få mer luft i systemet”

Karin Rågsjö, riksdagsledamot, sjukvårdspolitisk talesperson

Hur ser ni på försöken att lösa sjuksköterskebristen genom att öppna avdelningar utan sjuksköterskor?

Det gillar vi inte, en väldigt konstig signal att vilja sänka kvalitén i vården! Man måste ta itu med vårdpersonalens villkor i stället för att ta bort ännu fler sjuksköterskor. Det handlar om att tillföra mer pengar till högre löner, kortare arbetstid och bättre scheman. Det är grundläggande för att få tillräckligt med luft i systemet. Vi kan inte ha så många stängda vårdplatser!

Majoriteten av den vård som utförs är omvårdnad. Vad behövs för att säkerställa att sjukhusledningarna har kunskap för att leda omvårdnadsutvecklingen?

Alla system bygger elfenbenstorn med hierarkier som är svåra att förändra. Politikerna jobbar också alldeles för kortsiktigt för att nå djupare förändringar. Det behövs planer, pengar och lång tid för att förändra. Vi vill inte ha en nationell reglering i frågan men staten måste göra riktade insatser som också går att följa upp. Vänsterpartiet kommer att lägga en motion i riksdagen om att både politiker och professioner ska finnas i alla sjukhusstyrelser, teamarbetet måste synas på alla nivåer.

Vilka konkreta förslag har ni för att sjuksköterskorna ska få en kontinuerlig professionell utveckling som gör att de stannar kvar i vården?

I vår modell får alla sjuksköterskor sin specialistutbildning på betald arbetstid, men vi detaljreglerar inte hur det ska gå till. När det gäller fortbildning så är det återigen bättre arbetsvillkor som är grunden. Som det ser ut i vården nu finns inte tid att vidareutbilda sig. Här kan vi tänka oss någon form av nationell plan för kompetensutveckling och bemanning. Men inte heller här någon detaljreglering. Arbetsgivarna har ansvaret men kan få riktlinjer och rådgivning från staten via Socialstyrelsen.

Omvårdnad.se - Intervju med Karin Rågsjö - Vänsterpartiet

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp