Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

Moderaterna

Omvårdnad.se - Intervju Moderaterna
2018-07-01

“Sjuksköterskor oerhört viktiga för kvalitet och patientsäkerhet”

Camilla Waltersson Grönvall, riksdagsledamot, sjukvårdspolitisk talesperson

Hur ser ni på försöken att lösa sjuksköterskebristen genom att öppna avdelningar utan sjuksköterskor?

Vi tror inte på den modellen. Vi jobbar nu fram en nationell kompetens- och personalförsörjningsstrategi som kan ligga till grund för ett framtida reformarbete med målet att stärka vårdens personal och höja patientsäkerheten. Det är dags att ta itu med frågan på riksplanet, den akuta bristen på sjuksköterskor visar att man inte lyckats lokalt. Även på nationellt plan har tidigare regeringar inte varit framgångsrika. Sjuksköterskorna säger att nu är det nog och då måste vi agera. De har en oerhört viktig roll för vårdens kvalitet och patientsäkerhet.

Majoriteten av den vård som utförs är omvårdnad. Vad behövs för att säkerställa att sjukhusledningarna har kunskap för att leda omvårdnadsutvecklingen?

Jag är relativt ny som sjukvårdspolitiker och förvånas av att denna fråga inte är löst, trots att den diskuterats i så många år. Det borde vara självklart att ledningar behöver kompetens både i medicin och omvårdnad. Även här kommer vår nationella plan in, där ska även krav på ledarskapsutveckling finnas med och den ska gälla för hela landet.

Vilka konkreta förslag har ni för att sjuksköterskorna ska få en kontinuerlig professionell utveckling som gör att de stannar kvar i vården?

Även här anser jag att vi behöver en nationell plan. Förutom en ny, bättre anpassad sjuksköterskeutbildning, vill vi ha en betald specialistutbildning för sjuksköterskor och skapa en professionstrappa för yrkesutveckling. Det måste löna sig att vidareutbilda sig, både yrkes- och lönemässigt.

Omvårdnad.se - Intervju med Camilla Waltersson Grönvall - moderaterna

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp