Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

9. Forskning med och för patienten måste prioriteras

Omvårdnad.se - Krav 9
2018-06-25

Beslutsfattare och anslagsgivare inom hälso- och sjukvård ska prioritera forskning med och för patienten.

  • Anslagen för projektmedel till omvårdnadsforskning via de statliga forskningsråden måste öka.
  • Statens forskningsråd behöver göra breda tematiska utlysningar som involverar omvårdnadsområdet.

Vård ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Den bästa vården är den som är bevisad med stöd av forskning. Forskning ger kunskap, men forskning kostar pengar.
Inom omvårdnad finns mer än 100 000 utbildade sjuksköterskor och dessa har alla potential att forska inom sina respektive kliniska områden. Trots detta anslås endast cirka 2 % till omvårdnadsforskning av den totala statliga forskningsbudgeten inom vård och hälsa, trots att ansökningarna med omvårdnadsforskning uppgår till ca 25 % (något som dock varierar stort mellan olika finansiärer).

Det finns två grundläggande problem i detta. Dels att omvårdnadsforskning inte utvecklas och därmed ges inte omvårdnad de bästa möjliga förutsättningar, vilket i förlängningen leder till risker för patientsäkerheten. Dels är det ett jämställdhetsproblem, då majoriteten av legitimerade sjuksköterskor är kvinnor.

Det råder stor brist på disputerade sjuksköterskor och ännu större brist på kvinnliga professorer. Då forskningsanslagen för omvårdnad uteblir, stängs möjligheterna till vetenskaplig meritering och omvårdnadsämnet står stilla och utvecklas inte.

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp