Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

6. Inga vårdenheter utan sjuksköterskor

Omvårdnad.se - Krav 6
2018-06-25

Inga vårdenheter utan sjuksköterskor

  • Stäng avdelningar inom slutenvården som saknar sjuksköterskor och öppna inga nya. Entydig forskning (även från svenska sjukhus) visar att det finns ett tydligt samband med högre dödlighet ju fler omvårdnadsaktiviteter som uteblivit till följd av låg sjuksköterskebemanning.

”En patient som vårdades på strokeavdelningen fick för lite andningsträning och gick ner kraftigt i vikt till följd av för lite mat och dryck. Sjukhuset förklarar det med sjuksköterskebrist.” (IVO 2016)

Andningsträning och nutrition är två områden som sjuksköterskan ansvarar för. Sjuksköterskor är utbildade för att se patientens behov och ställa korrekta omvårdnaddiagnoser och omvårdnadsåtgärder. När arbetsgivare ersätter sjuksköterskor med annan personal, uteblir omvårdnaden. Detta drabbar då patienten, ibland med svåra konsekvenser.

”Där blev kontrasten mot den “vanliga” sjukvården så påtaglig. Inte bara för att kommunikationen var tydlig, men framförallt när det gällde omvårdnad. Det fanns ingen stress, ingen tidsbrist. Vad jag än kände eller oroade mig för så fanns det tid att ta hand om det. Jag behövde aldrig argumentera, tjata, känna mig jobbig eller dum, jag blev aldrig det minsta ifrågasatt.”

Det är när patienter möter sjuksköterskor som får tid att utföra omvårdnadsaktiviteter som själva läkningen sker.

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp