Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

5. Sjuksköterskekompetens i alla vårdteam

Omvårdnad.se - Krav 5
2018-06-25

Sjuksköterskekompetens ska finnas i varje vårdteam där omvårdnad ges.

  • Omvårdnad är sjuksköterskans ansvars- och kunskapsområde och därför är sjuksköterskan inte utbytbar mot andra yrkesgrupper.
  • Sjuksköterskekompetens krävs i teamet för att patienter ska få rätt omhändertagande, snabb behandling och för att minska vårdköer.
  • Sjuksköterskekompetens krävs för att förebygga vårdskador.

Många av de som anställs idag, både inom vård och omsorg, är unga och saknar formell omvårdnadsutbildning. En del förväntas också komma rakt in i jobbet utan egentlig introduktion. Och den introduktion som ges handlar oftast om praktiska saker; att lära sig köra rullstol och hantera draglakan. De vårdanställda får sköta intimhygien, torka kiss, bajs och spyor, ge stolpiller, lämna över tabletter, ta hand om akut sjuka, ledsna, förvirrade, ibland dementa människor. Människor som dessutom ofta benämns efter rumsnumren och inte vid namn. Arbetet kan liknas vid ett löpande band och tidspressen är stor. Pressade scheman minimerar tiden för samtal, både med patienterna men även för personalen, sinsemellan.

Men när vård förväntas bedrivas med korta vårdtider eller ges till patienter med flera olika sorters besvär och sjukdomar är det viktigare än någonsin med hög omvårdnadskompetens och omvårdnadshandledning i teamen från sjuksköterskor. Omvårdnadskompetens krävs för att kunna bibehålla respekten för människors integritet och självbestämmande även om det är mycket att göra.

Att kunna skapa en tillitsfull och varm relation i ett vårdmöte är hälsofrämjande, både för patienten och den som vårdar. Vård utan hög omvårdnadskompetens ser inte resurser och förmågor hos den enskilda patienten och kan inte bedöma omvårdnadsbehov eller ordinera rätt omvårdnadsåtgärder.

Vård som delas upp så att några anställda matar, några andra borstar tänder, delar tabletter i medicinkoppar, sköter lavemang eller mäter alla blodtryck är uppgiftsorienterad och inte personcentrerad. Det blir en vård som genomförs likt ett löpande band där människor inte behandlas som enskilda personer utan som ett kollektiv. Tiden för genomförande av olika arbetsuppgifter blir det viktigaste, med en dålig vård och en arbetsmiljö som sliter lika mycket på kroppen som på själen för de anställda. Med en ständig känsla av att inte räcka till.

Vården behöver omvårdnadskompetenta sjuksköterskor och en omvårdnadsorganisation som förebygger vårdskador för patienterna exempelvis dåligt bemötande, onödiga fall/fallskador, inkontinens, trycksår, undernäring, dålig sömn och vårdrelaterade infektioner.

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp