Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

10. Förebyggande och hälsofrämjande omvårdnad ska prioriteras

Omvårdnad.se - Krav 10
2018-06-25

Kunskap om hur hälsa främjas och sjukdom förebyggs ska ingå i alla utbildningar på grund- och avancerad nivå för sjuksköterskor.

  • Kunskap om förhållanden i samhället som påverkar hälsan samt kunskaper i att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande behövs i utbildningarna.
  • Kunskap om prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor ska ingå i utbildningarna.
  • Interprofessionellt teamarbete i hälsofrämjande arbete behöver tränas i utbildningarna.

Det är hög tid att vården prioriterar förebyggande och hälsofrämjande omvårdnad och vård samt att alla sjuksköterskeutbildningar rustar studenterna för uppgiften.

Traditionellt har hälso- och sjukvårdens personal arbetat med fokus på att bota symtom och sjukdomar. Hela vården är organiserad efter sjukdomsgrupper som hjärta-kärlsjukdomar och ortopedi med mera. Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Den hälsofrämjande omvårdnaden utgår ifrån en humanistisk syn på människan och inriktar sig på att förstå personens livsvärld i relation till hälsa, sjukdom och lidande och stärka personens egenmakt istället för att fokusera på problem och diagnoser.

Förebyggande insatser och arbetet för att bevara hälsa måste få större plats i hälso- och sjukvården och inte prioriteras ned eller bort. Sjuksköterskan har ansvar för att använda sin kunskap och signalera när risk för ohälsa finns. Den uppgiften finns i alla olika verksamheter och på alla olika nivåer.

Lagar, som till exempel förbud för rökning på restauranger, har en stor betydelse för folkhälsan. Betydelse har också att våra barn och ungdomar är bekväma med att nyttja toaletterna i skolan så de inte får koncentrationsproblem eller framtida urinblåse- eller förstoppningsproblem. I det dagliga omvårdnadsarbetet finns många möjligheter att stärka patientens egenkraft och främja hälsa. Ett exempel kan vara att få sitta vid ett dukat bord istället för på sängen och äta mat som serveras i lagom portion. Detta gör att personen får en kort promenad, andningsövning och känner välbefinnande.

Utvecklingen av hälsosamma levnadsvanor under de senaste tio åren är positiv men det finns stora skillnader utifrån socio-ekonomiska faktorer som till exempel utbildning, ekonomi och arbete. Sociala skillnader i hälsa orsakas i hög grad av ohälsoproblem som kan åtgärdas, till exempel tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Dagens och morgondagens sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor måste få tydligt mandat och förutsättningar att stödja och motivera personer som behöver göra hälsosamma levnadsvaneförändringar.

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp