Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

Rapport från husvagnsbesök den 17 april till Skaraborgs sjukhus i Skövde

Svensk sjuksköterskeförening nådde många besökare på sjukhuset och möttes av många uppmuntrande kommentarer och intyganden om hur viktig omvårdnadskompetensen är för vårdkvaliteten och patientsäkerheten.
2018-04-24

Verksamhetscheferna vid Skaraborgs sjukhus i Skövde diskuterade delegering av läkemedel när vi kom på besök med vår husvagn och kampanjen Svensk sjukvård behöver omvårdnad.

Susanne Gustavsson, kvalitetschef och tidigare chefsjuksköterska i sjukhusledningen, tog emot oss och såg till att vår tidning och föreningens broschyr om Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen  delades på vårdavdelningarna och till verksamhetscheferna.

Vi nådde många besökare på sjukhuset och möttes av många uppmuntrande kommentarer och intyganden om hur viktig omvårdnadskompetensen är för vårdkvaliteten och patientsäkerheten.

Uppluckrade delegeringsbestämmelser

Denna dag diskuterade verksamhetscheferna hur man ska tillämpa Socialstyrelsens nya läkemedelsföreskrift med uppluckrade delegeringsbestämmelser och hur dessa skulle kunna fungera tillsammans med de regionala riktlinjerna som förespråkar en restriktiv hållning när det gäller att delegera läkemedelshantering. Susanne Gustavsson underströk att patientsäkerheten är viktig även när man försöker hitta lösningar för att klara sommarens sjuksköterskebemanning.

Kritik mot förslaget att tillåta delegering

Svensk sjuksköterskeförenings sektioner och nätverk har uttryckt stark kritik mot förslaget att tillåta delegering av läkemedel inom slutenvården i vårt remissvar till Socialstyrelsen. Vi anser att sjuksköterskans kompetens inom läkemedelshantering är direkt nödvändig för att minimera risken för vårdskador.

Möte med lokala politiker i Skövde


Under eftermiddagen hade Torie Palm Ernsäter (t.v.) och Inger Torpenberg (t.h.) från Svensk sjuksköterskeförening ett möte i husvagnen med Gunilla Druve Jansson (mitten), ordförande (c) i Östra hälso-och sjukvårdsnämnden i VG-regionen.

Vi informerade om bakgrunden till föreningens informationskampanj och om Svensk sjuksköterskeförening uppdrag att värna sjuksköterskans kunskapsområde med omvårdnadens etik, kvalitet, utbildning och forskning.

Vi diskuterade en utveckling som trots goda vårdresultat internationellt sett ändå går bakåt vad gäller omvårdnadskvaliteten när man på många håll vill återinföra en gammaldags uppgiftsorienterad vård. Och att dagens undersköterskor inte har en skyddad yrkestitel och inte heller en omvårdnadkompetens genom utbildning som man hade under 80- och 90-talet.

 

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp