Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

Magnetmodellen diskuterades med politiker i Linköping

Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Linköping
2018-04-24

Linköping visade sig från sin allra bästa sida. Solen sken, temperatur närmare 20 grader och många personer som rörde sig på Stora Torget. Dagen inleddes med två inbokade politikermöten med Kaisa Karro (S), regionråd ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och Fredrik Sjöstrand (M), regionråd och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Magnetmodellen i svensk hälso- och sjukvård

Tillsammans med Eva Törnvall och Ingrid Wåhlin diskuterade vi betydelsen av omvårdnadskompetens på alla nivåer med politikerna. Magnetmodellen kände de till då de i Region Östergötland har ett pågående projekt för att se på hur modellen kan användas lokalt. Politikerna fick med sig vårt material med bland annat vår broschyr om Magnetmodellen och exempel på hur den används i en svensk vårdkontext.

Reportage om vår husvagnsturné

Även lokaltidningen ”Corren” deltog i vårt samtal med Kaisa Karro och bad om förtydliganden och vallöften. Ett vallöfte var att fortsätta satsa på betald specialistutbildning för sjuksköterskor. Mötet resulterade i ett reportage om vår turné Svensk sjukvård behöver omvårdnad och våra krav och förlag.

Flera medlemmar och studerandemedlemmar bosatta i Linköpingstrakten kom och deltog och tillsammans delade vi ut plåster och material och diskuterade med en intresserad allmänhet. Bli medlem och anmäl dig som kampanjarbetare.

 

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp