Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

Ingen säker vård utan sjuksköterskor

Foto av Torie Palm Ernsäter på turné med Svensk sjukvård behöver omvårdnads husvagn
2018-04-20

Sjuksköterskebrist och vikten av hög omvårdnadskompetens på vårdens alla nivåer stod i centrum när husvagnsturnén kom på besök till Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Sjuksköterskor i Göteborg lyfte att det är viktigt att man på ledningsnivå förstår att sjuksköterskans kompetens är en förutsättning för en personcentrerad och säker vård.

I strålande vårsol, utanför personalmatsalen, kunde vi dela våra budskap om sjuksköterskans och omvårdnadens betydelse för patienter och närstående. Ett hundratal personer tog del av tidningen Svensk sjukvård behöver omvårdnad. Sjuksköterskor tog med sig tidningar och plåster till vårdavdelningarna ju fler som sprider ordet om sjuksköterskans betydelse för omvårdnad, desto bättre.

Vi samtalade även om att sjuksköterskebristen i sommar riskerar att försämra patientsäkerheten om man väljer att lösa bristen genom att låta undersköterskor och vårdbiträden ta över sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Att ersätta sjuksköterskan med annan lägre kompetens är en usel lösning! Bristen på sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor får allvarliga konsekvenser för vården.

Rekrytera nya sjuksköterskor

För att kunna rekrytera och behålla sjuksköterskor behöver omvårdnadskompetens finnas på vårdens alla nivåer. Då kan vården organiseras och bemannas på rätt sätt och utifrån de människor som verkligen behöver den – patienter och närstående. Då får vi en bättre och säkrare miljö för både dem som ger och får vård.

Inställda möten med politiker

Tyvärr var fick de inbokade politikerna som skulle komma till husvagnen förhinder. Men det blev spontant möte med Lars Engen (V), från sjukhusstyrelsen, som stannade och pratade vid husvagnen. Vi samtalade med honom om olika idéer om hur man som arbetsgivare kan bli mer attraktiv för nya grundutbildade sjuksköterskor.

Foto av Torie med Susanne Börjesson, tidigare chef på Östra sjukhuset och nu ledamot i styrelsen för sektionen Sjuksköterskan inom äldrevård.


Torie med Susanne Börjesson, tidigare chef på Östra sjukhuset och nu ledamot i styrelsen för sektionen Sjuksköterskan inom äldrevård.

 

Foto av Inger Jansson (t.h.) programansvarig för sjuksköterskeprogrammet på Sahlgrenska akademin var till stor hjälp under förmiddagen med sin lokala förankring. Här i samtal med Anne-Marie Björk (t.v.) från Vårdförbundet på Sahlgrenska som besökte husvagnen.

Inger Jansson (t.h.) programansvarig för sjuksköterskeprogrammet på Sahlgrenska akademin var till stor hjälp under förmiddagen med sin lokala förankring. Här i samtal med Anne-Marie Björk (t.v.) från Vårdförbundet på Sahlgrenska som besökte husvagnen.

 

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp