Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

Sjuksköterskor besökte husvagnen i Lund

Fotografi med Alf Jönsson, regiondirektör, med Anna Forsberg, styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening och Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening
2018-04-13

– Ja, svensk sjukvård behöver verkligen omvårdnad, var en av kommentarerna när vi kom till Lund med vår husvagnsturné som lyfter sjuksköterskans betydelse för god omvårdnad. Utanför Skånes universitetssjukhus i Lund träffade vi sjuksköterskor och andra förbipasserande. Dagen i Lund bjöd på samtal om betydelsen av hög sjuksköterskekompetens och omvårdnadens betydelse för att patienter och närstående ska få en säker vård. Många tog emot vårt kampanjmaterial och däribland våra plåster som var populära.

Positiva kommentarer av sjuksköterskor, besökare och förbipasserande

”Tack snälla ni för ert fantastiska arbete.”

”Stå på er och kämpa vidare.”

”Ni sjuksköterskor skulle organisera vården, då hade det sett bättre ut.”

Vi fick hjälp av en sjuksköterska som delade ut vårt material, tidningen och plåster i fikarummen på avdelningar och mottagningar. Ju fler som får ta del av materialet, desto bättre.

Givande samtal om omvårdnad

Turnéhusvagnen var flitigt besökt under dagen. Ordförande Ami Hommel och ledamot Anna Forsberg hade intensiva långa samtal. Därför är det bra att vår husvagn är mysig och värmen fungerade väldigt bra, vilket är viktigt när det är kallt ute.

Under dagen besökte Inger Torsved Rosenkvist (L), ledamot i regionfullmäktige, husvagnen. Andra besökare var förvaltningschef Björn Eriksson, ledamot i regionala utvecklingsnämnden, och Alf Jönsson, regiondirektör. Ami Hommel och Anna Forsberg fick möjlighet att diskutera vår kravlista och hur just omvårdnad bör förbättras i Skåne. Bland annat diskuterades att det kliniska ledarskapet måste bli mer närvarande.

Också chefssjuksköterskan David Sparv kom och hälsade på. Han passade på att föregå med gott exempel och blev omedelbart medlem på plats.

Bli medlem du också genom att anmäla dig på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp