Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

Att ersätta sjuksköterskan med annan kompetens är en usel lösning!

Att ersätta sjuksköterskan med annan kompetens är en usel lösning - Omvårdnad.se
2018-02-25

Bristen på sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor får allvarliga konsekvenser för vården. Det är uppenbart att stängda vårdplatser, långa väntetider på akuten, köer och inställda operationer hotar patientsäkerheten. Att ersätta sjuksköterskan med annan kompetens är en usel lösning!

Som en lösning på sjuksköterskebristen förespråkas en ”smart” lösning av många ledande politiker och arbetsgivare. De föreslår att arbetsuppgifter ska flyttas från sjuksköterskor till personal med lägre kompetens. De föreslår därmed en omvårdnad som delas upp i olika moment med olika svårighetsgrad och där alltså vissa delar ska utföras av andra yrkesroller.

Detta synsätt leder till en vård på löpande band där vården betraktar patienten som en diagnos och inte som en person.

Sänkta kompetenskrav löser inte bristen på sjuksköterskor. Brist på kunskap om vad omvårdnad är och vad sjuksköterskans arbete går ut på, gör att det tas felaktiga beslut som får konsekvenser för omvårdnadens kvalitet och hotar patientsäkerheten. Vilket i sin tur gör att sjuksköterskor till slut tröttnar.

Om man inte ges de rätta förutsättningarna att utföra sitt arbete finns förstås risken att man inte orkar längre. Och när man ser att patienterna, de verkliga uppdragsgivarna, drabbas av något som man själv är delaktig i men har svårt att påverka, då får det vara nog.

Patienterna drabbas värst

På ledande chefsnivåer saknas ofta omvårdnadskompetens vilket skapar dåliga förutsättningar för hög omvårdnadskvalitet. När beslut om verksamhet och organisation fattas finns alltid den medicinska kompetensen representerad medan omvårdnadskompetens ofta saknas.

Det är tydligt visat i undersökningar: ju fler sjuksköterskor som deltar i patientnära
vård, desto färre komplikationer bli det för patienterna. Fler sjuksköterskor
med hög kompetens resulterar i färre vårddagar, lägre dödlighet och lägre kostnader.

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp