Svensk sjuksköterskeförening | Press
Svensk sjukvård behöver omvårdnad - Plåster

Svensk sjukvård
behöver omvårdnad

Ta larmen på allvar!

Ta larmen på allvar - Omvårdnad.se
2018-02-24

Nästan var tionde patient som vårdas på sjukhus råkar ut för en vårdskada. Det stora antalet vårdskador har lett till ett omfattande arbete inom alla professioner för att göra vården säkrare.

För första gången har sex professioner enats om vad som krävs för att uppnå en säker vård. Det är Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Dietisternas Riksförbund och Sveriges Tandläkarförbund som gemensamt tagit fram skriften ”Säker vård – en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner”.

Vi är överens om att säker vård förutsätter samarbete mellan professioner, kunskap om risker i vården och att alla arbetar på ett sådant sätt att riskerna minimeras. Detta är ett gemensamt ansvar för alla professioner i vården.

En säker vård

Säker vård skapas genom kompetens inom den egna professionen, ett etiskt förhållningssätt, ett interprofessionellt samarbete och patienters och närståendes delaktighet.

Arbetet har börjat ge resultat och antalet vårdskador har minskat. Men sedan slutet av 2015 har antalet vårdrelaterade infektioner och trycksår ökat. Sjuksköterskor och andra professioner har gång på gång varnat för att patientsäkerheten är hotad.

Stängda avdelningar, låg bemanning, hög personalomsättning, brist på sjuksköterskor (framför allt specialistutbildade sjuksköterskor) ses varken av ansvariga politiker eller arbetsgivare som allvarliga problem för patientsäkerheten.

När medarbetare slår larm till chefer eller i pressen möts de av den ständiga repliken – ”patientsäkerheten är inte hotad”. Detta urholkar allvarligt trovärdigheten i att arbetsgivare tar arbetet för en säker vård på allvar.

Förutsättningar för en säker vård

En anledning till att ledningarna inte förstår allvaret är att det saknas sjuksköterskor på de flesta ledningsnivåer. Det innebär att sjuksköterskornas rapporter och larm inte tas på allvar då den högsta ledningen inte förstår konsekvenserna för patientsäkerheten när kompetensen eller bemanningen är för låg.

Professionerna har tillsammans visat att vi tar ansvar för en säker vård. Nu är det hög tid för politiker, arbetsgivare och myndigheter att ta larmen på allvar och skapa förutsättningar för en säker vård. Sjuksköterskor kräver färre patienter per sjuksköterska – det ger ökad överlevnad enligt forskning.

Omvårdnad.se
Kampanjansvarig: Jon Landquist
Ordförande: Ami Hommel

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Organisationsnummer 802002- 9842

Integritetspolicy
Policy för cookies & tracking

Sprid ordet!
Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på informationsturnén, uppvakta dina lokala politiker… Klicka här och anmäl ditt intresse genom att mejla namn och kontaktuppgifter så får du mer information längre fram. Var med och bli en del av vårdens viktigaste fråga!

”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” är en kommunikationsinsats på initiativ av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg

Är du sjuksköterska och inte redan medlem i Svensk sjuksköterskeförening? Skicka ett mejl till info@swenurse.se eller besök www.swenurse.se.

Svensk Sjuksköterskeförening Logotyp